1) AĞIZ DİŞ VE ÇENE HASTALIKLARI TEDAVİSİ

20 YAŞ DİŞİ

Gömuk 20 yas dişleri:

   • Gömülü Diş Ne Demektir ?
    Sürme zamanı geldiği halde çeşitli nedenlerle ağızda yerini alamayan dişlere ” gömülü dişler” denir. Üçüncü büyük azı dişleri ( yirmi yaş dişleri veya akıl dişleri olarak da bilinir ), en sık rastlanan gömülü dişlerdendir. Üçüncü azı dişlerinin sürebilmesi için ağızda yer bulunmuyorsa ve kişi 25 yaşına geldiği halde halen sürmemişse, ” gömülü ” olarak değerlendirilirler. Bazen de bu dişler kısmen sürer, ancak hiçbir zaman tam yüksekliğe ulaşamazlar. Üçüncü azılarınız henüz sürmemişse, diş hekiminizi ziyaret ederek durum hakkında bilgi edinebilir ve gömülü kalan dişlerin neden olabildiği ağrı, şişme, enfeksiyon, çürük ve diş eti hastalıkları gibi bazı problemler ortaya çıkmadan etken dişin çekilmesini sağlayabilirsiniz.

    30 yaşındayken de yirmi yaş dişi çıkar mı?
    20 yaş dişlerinin tomurcuğu 15–16 yaşında oluşmaya başlar. İlerleyen yaşlarda ağız içinde sürmemiş, sürmüş yada yarı sürmüş olarak bulunabilirler. Dolayısıyla 30 yaşındaki bir hastada eğer 20 yaş dişi tomurcuğu oluşmuş ise, tamamen sürmüş, yarı sürmüş yada sürmemiş olarak bulunabilir.

    Gömülü dişlerin ağız içerisinde sürememe nedeni nedir?
    Bir teoriye göre bir kişi anne-babasının birinden genetik olarak dar bir çene diğerinden ise geniş çaplı dişler miras aldığında yirmi yaş dişleri sürmek için yeterli yer bulamamakta ve gömük kalmaktadır.Bir başka neden de yirmi yaş dişlerinin normal gelişimleri sırasında ilk olarak çenede yatay olarak gelişmesi, çenenin büyümesi ve dişin gelişimi ile açısının önce mesio-angular sonra da vertikale(dikey) dönmesidir. Dişin eksenindeki bu dönme hareketi tam gerçekleşmezse dişler gömük kalmaktadır.

    Yirmilik dişlerde bir rahatsızlık olmasa da çekilmesi gerekir mi?
    Dişinizden rahatsızlığınız olmasa bile kontrol olması açısından doktorunuzla görüşüp, muayene olup, bir panaromik filmle durumuna bakmak gerekir. Eğer pozisyonunda bir sıkıntı yoksa, enfeksiyon, yer darlığı, çürük problemi, ağız kokusu yoksa daha sonra değerlendirilebilir. Ama unutulmamalıdır ki bunların hepsi aniden beklenmedik bir zamanda ortaya çıkıp çok daha fazla sıkıntı ve ağrıya neden olabilirler. Bu durumun ortaya çıkmaması için koruma amaçlıda çekilebilirler.

    Gömük 20 yaş dişlerinin çekilmemesi ne gibi sorunlara yol açar?
    Gömülü yirmi yaş dişi ikinci büyük azı dişinin kemik desteğini zayıflatır ve zaten rahat temizlenemeyen bu bölgede periodontal(diş eti) sorunlar olabilir. Bu şekildeki gömülü dişlerin erken dönemde çekilmesi periodontal problemlerin çıkmasını engeller.

    Diş eti absesine (perikoronitise)neden olur. bir kısmı sürmüş dişlerde , o bölgedeki enfeksiyon yumuşak dokuya da sıçrar ve ağız kokusuna , ağrıya ve ödeme neden olur.bazı durumlarda ağzın tam açılamaması halide oluşur(trismus).Bu durum daha da ilerlerse lenfler aracılığı ile yanak ve boyun bölgesine de yayılır. Bu bölge iyi temizlenemediği için enfekte olmaya yatkındır.

    Yirmi yaş dişi kısmen veya tamamen gömülü olduğunda diş çürüğüne neden olan bakteriler hem 2.büyük azıyı hem de yirmi yaş dişini etkileyerek her iki dişte de çürük oluşturabilir.

    Gömülü diş komşu olduğu dişin kökü üzerine belli bir basınç yaparak onun rezorbe(erimsine) olmasına neden olabilir.

    Gömülü dişler sürerken çevresindeki folikülün(kılıf) rezorbe olmamasından kaynaklanan kistik oluşumlar görülebilir. Bu oluşumlar büyüyüp kemikte rezorpsiyona(aşınmaya) neden olabilir ve kemikte büyük boşluklar oluşturup çene kemiğini zayıflatabilir. Bunlarda çene kemiğinde kırıklara yol açabilir. Nadirde olsa bu kistler tümörlere dönüşebilir. Bu riski almamak için yirmilik dişlerin çekimi geciktirilmeden yapılmaktadır.

    Gömülü dişler yukarıda sayılan tüm bu komplikasyonlardan korunmak için cerrahi olarak çıkartılmalıdır.

    Gömülü dişlerinin ağrısı hangi bölgelerde kendini hisettirir?
    Sürme sırasında 20 yaş dişleri komşu dişlere de baskı yapıp o bölgede basınç ağrısına neden olabilir.Genellikle alt çenedeki gömük dişler kulak ve boğaz ağrısı ile karakterizedir.Üst gömük dişler ise sinüs bölgesinde hissedilen ağrılara neden olur.Aynı zamanda göz ve burunda da ağrılar olabilmektedir.Çoğu zaman oradaki gömülü dişin çıkartılması ağrı şikayetenin kaybolmasını sağlayabilir.

    Ağrılı bir durum varsa şişlik oluşmuşsa yirmilik diş çekilebilir mi?
    Genellikle akut ve aktif bir enfeksiyon söz konusudur. Bu durumda antibiyotik kullandırılıp ağız hijyeni de kontrol altına alınıp çekim yapılır. Aksi takdirde enfeksiyonun çevreye yayılma faktörü oluşur, anestezik maddenin uyuşturma etkisi az olur ve bu da operasyonda ağrı duyulmasına neden olur. Operasyondan sonra enfekte alanın iyileşme dönemi de zor ve uzun olur.

    Peki, yirmilik dişlerin çekimi için en uygun zaman nedir?
    Böyle bir zaman olmamakla beraber eğer iyileşmenin daha hızlı ve problemsiz olması açısından 20-30 yaşları arasında çekilmesi iyi olur. 40 yaşın üzerinde operasyonlar zorlaşır, hem operasyon sonrası dönem daha zor geçer, iyileşme dönemi uzar.

APİKAL REZEKSİYON

 • Dişlerin kök uçlarında  kanal tedavisiyle giderilemeyen enfeksiyon varlığında bölge  açılır  ve  kök ucu ve çevresindeki enfeksiyonlu dokular özel aletlerle uzaklaştırılır.Sonrasındalaserlebölgdeki tüm lezyon artıkları temizlenir.Bu tedaviyle enfeksiyon tamamıyle ortamdan uzalaştırıldığı için dişin iyileşmeside hızlanacaktır.
 • Apikal Rezeksiyon Operasyonunun Yapıldığı Durumlar:
 • Diş kökünün yapı veya şekil bozukluğu sebebiyle kanal tedavisi’nin tam yapılamaması,
  Kanal Tedavisi sırasında alet kırıldıysa ve dişin sağlığını bozacak durumda ise retrograd dolgu ile kök kanalının tıkaçlanması amacıyla,
  Diş üzerinde çıkarılamayan bir restorasyonun varlığı nedeniyle kanal tedavisi yapılamaması,
  Diş kökünde kist oluşan vakalarda,
  Yapılmış kanal tedavisine rağmen hastanın ağrısının devam ettiği durumlarda,
  Diş kökünün kemik içerisindeki 1/3 uç kısmının kırılması durumlarında.

Modern Diş hekimliğinin ana amacı, diş kayıplarının önüne geçmektir. Artık diş hekimleri, doğal dişleri ağızda tutmak için ellerinden gelen çabayı göstermektedirler. Çünkü; tek bir dişin kaybı bile genel diş sağlığı ve görünümde olumsuz değişikliklere neden olmaktadır.

 

PROTEZ ÖNCESİ CERRAHİ

 • Ağıziçerisindeprotezinoturacağıbölgelerdeprotezyapımındanöncesertveyumuşakdokulardabazıdüzeltmelerveonarımlaryapmakgerekebilir.  Protezehazırlıkamacıylayapılanbucerrahiuygulamalarşöylesıralanabilir.
 • Yapılandişçekimlerinebağlıoluşmuşkemikçıkıntılarınındüzeltilmesi
 • Yumuşakdokubüyümelerininçıkartılması
 • Protezinoturmasınaengeloluşturabilecekkastutunmalarınınserbestleştirilmesi
 • Dudakdişetibağlantısınınserbestleştirilmesi  

KİST OPERASYONU

 • Çene kisti cerrahisi nedir?
 • Ağız içinde herhangi bir yerde odontojenik (diş kaynaklı) kistler oluşur. Ağrı veya şişliğe sebep olarak hasta tarafından farkedilir veya hiç farkedilmeden oldukça büyük boyutlara ulaşabilir. Çene kistinin bulunduğu bölgeye ve büyüklüğüne göre tedavi yöntemleri farklılıklar gösterse de ağız ve diş cerrahları tarafından alınmaları gerekir.
 • Çene kistleri ne tür sorunlara yol açar? Alınmadan bırakılsa olmaz mı?
 • Odontojenik kistler genellikle iyi huylu yavaş büyüyen oluşumlardır ancak zamanında müdahale edilmediği takdirde çok büyük boyutlara ulaşıp sinüs, burun boşluğu, sinir gibi normal anatomik boşluklara zarar verebilir veya malignite bulguları gösterebilir (kötü huylu tümörlere dönüşüm görülebilir).
 • Çene kisti cerrahisi nasıldır? Uyutularak yapılamaz mı?
 • Yapılan muayenede kistle ilişkili olduğu saptanan dişlere öncelikle kanal tedavisi yapılır. Kistin olduğu bölgede diş eti anestezik jellerle uyuşturulduktan sonra yine son derece ağrısız bir şekilde dijital anesteziyle uyuşturulur. Kiste ulaşımın en kolay olduğu yerden diş eti kaldırılır ve mümkün olan en az miktarda kemik kaldırılarak kiste ulaşılır. Tüm sınırlarından temizlenerek dikişlerle kapatılır ve kalan sağlıklı kemik iyileşmeye bırakılır. Kist daha önce iltihaplanmamışsa kemik toz konularak daha hızlı iyileşmesi sağlanır. Alınan parçanın ise patoloji laboratuvarında incelenmesi gerekir.
 • Çok büyük boyutlu olduğu saptanan çene kistlerinin genel anestezi altında alınması gerekir. Muayene esnasında doktorunuz işlemin nasıl yapılacağına karar verir.
 • Çene kistlerinin operasyonu ağrılı bir işlem midir?
 • Kist operasyonunun diş çekimi, implant gibi işlemlerden herhangi bir farkı yoktur. Etkili ve yeterli bir anesteziyle ağrısız bir şekilde yapılır. Sonrasında aynı diğer cerrahi işlemlerde olduğu gibi doktorunuz tarafından önerilen antibiyotik, ağrı kesici ilaçlar ve antiseptik gargaralar kullanılır. Sık yapılan kontrollerle rahat bir iyileşme süreci geçirilir.